Blog

Blog: The Spotlight Effect

Geplaatst

Ervaar jij wel eens stress in gezelschap? Maak je je soms aardig druk over wat anderen van je vinden?

Een voorbeeldje. Je stond voor je gevoel ergens blozend en wat stotterend in gezelschap van anderen. Je maakte misschien in jouw ogen een stomme opmerking. Of je vergat jezelf voor te stellen. Je had wellicht naar jouw idee de ‘verkeerde’ kleren aan.

Je denkt misschien: “Dat was vreselijk! Wat hebben ze van me gevonden? Telkens als ze aan mij terugdenken, denken ze weer aan dit suffe gesprek!”

Je kunt ontspannen. Al je beperkingen, je missers, je gênante vertoningen: niemand behalve jijzelf heeft ze in de gaten!

We overschatten namelijk allemaal de mate waarin andere mensen op ons letten. We hebben het idee dat het spotlicht veel feller op ons gericht staat dan in feite het geval is.

In een onderzoek waarin dit spotlight-effect werd aangetoond, moesten proefpersonen een T-shirt aantrekken met een rare afbeelding erop. Daarna werden ze in contact gebracht met medestudenten. Na afloop moest men aangeven hoeveel andere studenten hadden gezien wat er op hun T-shirt stond, en ook werd aan de andere studenten gevraagd wat er op het T-shirt stond.

Wat bleek? De meeste andere studenten (meer dan 75%) hadden het helemaal niet waargenomen, terwijl de dragers van het rare T-shirt allemaal dachten van wel.

Het spotlight-effect is hierna aangetoond op allerlei terreinen. Zo blijkt ook onze bekende bad hair-day vooral te bestaan in de ogen van onszelf.

De psychologische verklaring voor het spotlight-effect is dat we allemaal te veel met onszelf bezig zijn. We maken ons druk om onszelf en overschatten daardoor de mate waarin anderen dat ook doen! Want die zijn ook meer met zichzelf bezig dan met ons !