Blog

Blog: Nooit te oud om …

Een dankbaar hart. Het duizendste gesprek wat ik mag voeren vanuit mijn eigen praktijk komt snel dichterbij. Iemand zei … dat is een reden om te vieren!

Tja, is dat zo? Dat voelt eigenlijk helemaal niet zo. Ja, ik ben super dankbaar en blij dat ik dit werk mag en kan doen. Het is fijn dat vele cliënten mijn praktijk inmiddels weten te vinden. Cliënten die aangeven zich gehoord te voelen. Cliënten die blij zijn met verkregen inzichten, die vertellen dat ook de oefeningen en opdrachtjes ze écht iets brengen. En die mij een vriendelijk en kundig mens vinden waarbij ze zich veilig voelen.

Bij deze mijlpaal past voor mijzelf dus meer een woord van dank. Het is zo fijn dat psychosociale gesprekken meer en meer ‘gewoon’ worden …. coaching, therapie, ondersteuning. Men durft het te zoeken en het zichzelf te gunnen.

Het feit dat zoveel mensen behoefte hebben aan psychosociale gesprekken is de andere kant van de medaille. Het is soms zo schrijnend, alle verhalen. Niet alleen wat mensen voor hun kiezen krijgen of hebben gekregen. Er zijn mensen die lang op wachtlijsten voor de GGZ of jeugdhulp staan (‘Olga, ik weet dat ik andere hulp nodig heb, maar wil jij me a.u.b. helpen met praktische oefeningen waarmee ik wat op weg kan, ik wil zo graag vóóruit.’). Er zijn eenzame mensen en mensen die worstelen met rouw, verdriet, angst of onzekerheid. Of mensen met stress die zo streng of veroordelend zijn voor zichzelf, de lat hoog blijven leggen, die bang zijn om het niet goed te doen of bang zijn voor het oordeel van hun omgeving als zij het anders gaan doen in hun leven.

Het palet van het leven komt in mijn counselingspraktijk voorbij. Van jong tot oud. De cliënt van 84 jaar (‘Olga, ik heb mijn levenspartner verloren en mijn kinderen zeggen dat ik goed voor mijzelf moet blijven zorgen, maar hoe doe ik dat?’). De cliënt van 78 (‘het bleek dat meer mensen in mijn omgeving met iemand zijn gaan praten toen ze hun partner verloren, dat wist ik niet. Heel fijn zo’n luisterend oor, je wilt je kinderen er niet steeds mee belasten.’). De cliënt van 17 jaar (identiteitsvragen) die mij prachtige verhalen uit de Griekse mythologie vertelt. De cliënt van 20 jaar (‘mijn leven is mislukt’) die inmiddels weer studie en hobby’s opgepakt heeft.

Cliënten via de AOV-verzekering van Movir, een verzekeraar die fijn investeert in preventieve counseling. Jongeren met faalangst, onzekerheid, school- of keuzestress. Chronisch zieke mensen die hun leven weer passend vorm willen geven. Dertigers, veertigers, vijftigers … met allerlei hulpvragen. Ik leer zelf ook veel van al mijn cliënten, waar we soms samen ook eventjes over praten of lachen.

Ik ben blij met mijn professionele omgeving. Het is leuk en leerzaam om vakgenoten bij nascholingen te leren kennen. Het is boeiend en fijn om oud-medestudenten en -collega’s te spreken. Het is inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten. En het is zo nuttig en gezellig om werkveld en privé te bespreken met mijn intervisiegenoten die inmiddels belangrijke vrienden zijn geworden. Om verschillende redenen wil ik speciaal Bea, Laura en Maaike noemen, thanks ladies, voor alles wat we samen doen en bespreken! Jullie zijn zo’n steun en toeverlaat voor mij.

Ook had ik dit resultaat nooit kunnen bereiken zonder mijn eigen veilige havens, mijn vrienden (thanks guys, love you all!) en mijn familieleden. Dank voor jullie interesse en steun, waardeer het zeer. Speciaal dankwoord voor mijn ervaren ‘zakelijke’ broers die mij en mijn zaak zo volgen en mij adviseren!

Ook dank ik mijzelf, voor het volgen van mijn hart. Op latere leeftijd weer gaan studeren en een ander werkpad gaan volgen, het kan! Altijd nog! Eindelijk durf ik te zeggen ik ben Mooi mijzelf in mijn werk en in mijn leven. Ik moet hierbij denken aan Ferry Koper, die als collega jaren geleden in zijn CD Consolatory love (heb m nog, Ferry!) voor mij schreef … “jij kunt nog worden wat je wilt!”.

En last but not least dank aan al mijn cliënten, dank voor jullie openheid en vertrouwen, voor jullie harde werk, voor jullie oprechtheid en voor jullie dankbaarheid. Het ga jullie allen goed, en … mijn deur staat altijd open voor een APK-tje voor wie daar behoefte aan heeft.

En nu? Ik ga graag weer op naar het volgende gesprek, ook in 2020! En met mij zovele therapeuten en andere hulpverleners, keep up the good work!