Acceptance and Commitment Therapy, afgekort ACT

ACT leert je om op een andere, handige, manier om te gaan met gedachten en gevoelens die je belemmeren. Hierdoor loop je niet meer vast. En kun je je bezighouden met de meer waardevolle dingen en momenten in je leven.

Er zijn twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.

Acceptance: ruimte maken voor alle gevoelens en gedachten over je worsteling. En op een andere manier leren kijken naar jezelf. Ik, hier, nu.

Commitment: stilstaan bij wat jij nou écht belangrijk vindt in je leven. Waarbij je leert hoe hierin te investeren.

Door de combinatie van deze twee ontwikkel je meer persoonlijke veerkracht. Zo ga je weer op weg naar het leiden van een zo waarde(n)vol mogelijk leven.

“Zekerheid is de vijand van verandering”

ACT-therapie is géén therapie die jou alleen maar eenvoudige handvatten geeft. Om anders om te gaan met negatieve gedachten of -gevoelens. ACT is een veelomvattende therapie vanuit acceptatie. Met een open, vriendelijke houding naar jezelf en de wereld: (zelf)compassie.

Neem gerust contact met me op als je meer wilt weten of maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak. Ik, als ACT-therapeut, help je graag!

Acceptance and Commitment Therapy