Wat is Geweldloze Communicatie?

Alles wat we doen of juist niet doen, alles wat we zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. Dit zegt psycholoog Marshall Rosenberg. Hij ontwikkelde het communicatiemodel ‘Non Violent Communication, NVC’, in het Nederlands Geweldloze Communicatie.

Dit communicatiemodel leert je te luisteren en te spreken met respect voor je eigen én andermans behoeftes.

Rosenberg gebruikt in zijn demonstraties vaak ter verduidelijking handpoppen van de dieren jakhals en de giraf die hij met elkaar laat praten. De jakhals staat voor onze aangeleerde manier van denken en communiceren waarin onbewust vaak ‘geweld’ verborgen zit. De giraf is het landdier met het grootste hart en staat voor de ‘geweldloze’ manier van communiceren met anderen.

Het doel van Geweldloze Communicatie is dat je weer leert om op een open en compassievolle wijze met elkaar te communiceren, waardoor relaties verbeteren.

Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Het gedrag van de ander kan de aanleiding van het conflict zijn, maar is nooit de oorzaak van je gevoel
  • Veroordeling, kritiek en interpretaties zijn allemaal uitingen van onze eigen onvervulde behoeften en waarden
  • Wanneer we kritiek horen, is de neiging tot zelfverdediging of tegenaanval groot
  • Inleven in de behoeften en gevoelens van de ander kan helpen om de ‘nee’ van de ander te begrijpen en het niet persoonlijk op te vatten
  • Wees aandachtig in het hier en nu en bij de ander (neem een empathische houding aan).

Onderwerpen die bij Geweldloze Communicatie aan bod komen zijn:
* gevoelige snaren/valkuilen
* waarden/drijfveren
* de kracht en macht van onze taal
* compassievol communiceren.

Deze manier van communiceren is best lastig en vereist wel wat oefening voor het meer eigen wordt.

Wil je leren om je verbinding en communicatie in je relatie of met anderen te verbeteren? Neem dan contact op, ik help je er graag mee!