Coaching / Counseling voor uw werknemer

Stress in het team? Medewerker (langdurig of frequent) ziek? Onzekerheid voor medewerkers in kader van reorganisatietraject? Preventie ziekteverzuim, op weg naar duurzame inzetbaarheid? Coaching/counseling voor werknemers helpt!

Coaching/counseling is een laagdrempelige vorm van gesprekstherapie en helpt werknemers bij (keuze)stress, bij twijfel, vragen, zorgen, onzekerheid, irritaties, frustraties of bij het om moeten gaan met aanpassingen door ziekte of een beperking.

De gesprekken zijn 1-op-1 en vertrouwelijk.
In de counselings-/coachingsgesprekken werken we aan gedachten en gevoelens over bijv.:
* het ervaren van stress op het werk
* de communicatie in team of met leidinggevende
* de combinatie werk en privé (incl. eventuele mantelzorgtaken)
* het ziekteverzuim, overspannenheid of de 'burn-out'
* mogelijke onzekerheid of angst in het kader van een reorganisatietraject
* antwoorden op terugkerende vragen of twijfel
* het om (moeten) gaan met aanpassingen vanwege (chronische) ziekte of beperking.

Wat brengen counselingsgesprekken voor medewerkers u als werkgever?
1. Het voorkomen, verminderen of verkorten van ziekteverzuim, het vergroten en behouden duurzame inzetbaarheid
2. Een goede dialoog over beperkingen en mogelijkheden van de werkende bij (chronische) ziekte of een fysieke of mentale beperking
3. Het voorkomen of verbeteren van onrust en/of negatieve sfeer op de werkvloer o.a. door effectiever communiceren
4. Een positieve bijdrage aan beoogde gedrags- en cultuurverandering bij reorganisatie.

Beroepsvereniging:
Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk - registratienummer 8373.
Aangesloten bij Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ) - registratienummer 810499R.

De praktijk houdt zich aan de ethische code van de NFG en valt tevens onder het tuchtrecht en de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Voldoet aan klachtenreglement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Valt onder de geschillencommissie van de NFG via Quasir.

AGB-code praktijk: 90061647
AGB-code hulpverlener: 90102167

Trajecten o.a. verzorgd voor de ViVa! Zorggroep en voor diverse Movir-verzekerden via Elestia.

   

Lees meer over de gesprekken   |   Naar Praktijkgegevens of naar Contact(gegevens)
© Van den Hoff Counseling | KvK 65900677 | 06-51373819 | vandenhoffcounseling@gmail.com | Algemene voorwaarden | Disclaimer
TCZ