Kosten en vergoeding

Tarieven:
Een vrijblijvend individueel kennismakingsgesprek (75-90 minuten, eerste 20 minuten gratis) kost € 93,- (BTW-vrijgesteld).
Vervolggesprekken (50-60 minuten) kosten € 85,- (BTW-vrijgesteld).

Een vrijblijvend partnerkennismakingsgesprek (75-90 minuten, 2 pers., eerste 20 minuten gratis) kost € 125,- (BTW-vrijgesteld).
Vervolg partnergesprekken (90 minuten, 2 pers.) kosten € 140,- (BTW-vrijgesteld).

U kunt met pin of contant betalen. Van den Hoff Counseling werkt met pinbetalingen via iZettle. Pinnen van het consult is zonder bijkomende kosten. Na afloop van het consult krijgt u een nota mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een (deel van een) psychosociaal consult uit het aanvullende pakket. Dit bedrag valt dan niet onder uw eigen risico en wordt direct vergoed.

Als u bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht, € 42,- i.v.m. gemaakte kosten. Bij 'no show' (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht, € 85,-.

Alle gesprekken zijn op basis van de Algemene voorwaarden.

Tarief voor werkgevers: op aanvraag.

Vergoeding counseling:
- Via de zorgverzekering:
De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk, en bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Bij een groot aantal zorgverzekeraars (zie overzicht vergoedingen 2019 en overzicht vergoedingen 2018) komen counselingsgesprekken dan ook in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding, mits u aanvullend verzekerd bent (valt dan niet onder het eigen risico). Coaching en relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed (wel via de AOV van Movir/Elestia).

- Via een coulancebrief aan zorgverzekeraar:
Mocht uw verzekeringspolis een vergoeding uitsluiten, dan kunt u proberen via een coulanceaanvraag bij uw zorgverzekeraar alsnog de kosten (deels) vergoed te krijgen. Voorbeeld coulancebrief (opgesteld door beroepsvereniging NFG).

- Via de werkgever:
In het kader van ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om coaching/begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. U kunt hierover navraag doen bij uw werkgever of de betreffende instantie.

- Aftrekbare kosten belasting:
Mogelijk kunnen de kosten, onder de noemer van onvoorziene zorgkosten, aftrekbaar zijn van de belasting (vraag me gerust naar de voorwaarden hiervoor).

Beroepsvereniging:
Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk - registratienummer 8373.
Aangesloten bij Koepel Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ) - registratienummer 810499R.

De praktijk houdt zich aan de ethische code van de NFG en valt tevens onder het tuchtrecht en de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Voldoet aan klachtenreglement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Valt onder de geschillencommissie van de NFG via Quasir.

AGB-code praktijk: 90061647
AGB-code hulpverlener: 90102167

Naar Contact,  naar Nieuwsberichten, terug naar Gesprekken
  © Van den Hoff Counseling | KvK 65900677 | 06-51373819 | vandenhoffcounseling@gmail.com | Algemene voorwaarden | Disclaimer 
NFG             TCZ