Kosten en vergoeding

Tarieven:
Een vrijblijvend individueel kennismakingsgesprek (75 minuten, eerste 20 minuten gratis) kost € 94,- (BTW-vrijgesteld).
Vervolggesprekken (50 minuten) kosten € 88 (BTW-vrijgesteld).
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met partner (75 minuten, 2 pers., eerste 20 minuten gratis) kost € 127,-.
Duo-consulten komen bij geen enkele zorgverzekeraar in aanmerking voor vergoeding.

Op uw eigen verzoek een verslag schrijven voor de huisarts of een andere betrokkene kost € 40,- (BTW-vrijgesteld).
Een samenvatting/evaluatieverslag van het begeleidingstraject als naslagwerk kost € 25,- (BTW-vrijgesteld).

Deze tarieven zijn gebaseerd op de investering en tijd die nodig is voor het consult, inclusief voorbereiding en verslaglegging, en overige zaken zoals o.a. administratie en bijscholing.

U kunt met pin of contant betalen. Van den Hoff Counseling werkt met pinbetalingen via iZettle. Pinnen van het consult is zonder bijkomende kosten. Na afloop van het consult krijgt u een nota mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een (deel van een) psychosociaal consult uit een aanvullende pakket. Dit bedrag valt dan niet onder uw eigen risico en wordt direct vergoed. NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket.

Als u bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht, € 44. Bij 'no show' (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht, € 88.

Alle gesprekken zijn op basis van de Algemene voorwaarden. Onder artikel 19 bij de Algemene voorwaarden staat de Privacyverklaring (art 19) van de praktijk.

Tarief voor werkgevers: op aanvraag.

Vergoeding individuele gesprekken:
- Via de zorgverzekering:
De praktijk is aangesloten bij de Beroepsvereniging st. CAT (stichting Complementair Aanvullende Therapeuten), level 5-therapeuten, registratienummer CM2580-10-09-19, en bij de Koepelorganisatie RBCZ - Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ) - registratienummer 810499R.

Bij een groot aantal zorgverzekeraars komen de gesprekken dan ook in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding, mits u aanvullend verzekerd bent (valt dan niet onder het eigen risico). NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket. Coaching en relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed (NB: wel voor cliënten die via de AOV van Movir/Elestia komen).

De praktijk werkt met onderstaande prestatiecodes:
24506 Counseling
24500 Behandeling psychotherapie
24504 Behandeling overige psychosociale therapie

- Via de werkgever:
In het kader van ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om coaching/begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. U kunt hierover navraag doen bij uw werkgever of de betreffende instantie.

- Aftrekbare kosten belasting:
Mogelijk kunnen de kosten, onder de noemer van onvoorziene zorgkosten, aftrekbaar zijn van de belasting (vraag me gerust naar de voorwaarden hiervoor).

Beroepsvereniging:
Lid van Beroepsvereniging st. CAT (stichting Complementair Aanvullende Therapeuten), level 5-therapeuten, registratienummer CM2580-10-09-19. Aangesloten bij Koepel RBCZ - Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ) - registratienummer 810499R.

De praktijk houdt zich aan de richtlijnen van de CAT/GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: Beroepscode CAT.  Olga van den Hoff valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie: zie klachtenregeling GAT.

AGB-code praktijk: 90061647
AGB-code hulpverlener: 90102167

Naar Contact,  naar Nieuwsberichten, terug naar Gesprekken
Van den Hoff Counseling | KvK 65900677 | 06-51373819 | info@vandenhoffcounseling.nl | Algemene voorwaarden en Privacyverklaring | Disclaimer