Wat is de ACT-Masterclass 'Hart voor mijzelf'?

Wil jij je, als professional (zorg of HR), ook bekwamen in de Acceptance and Commitment Therapy en Zelfcompassie?
De ACT-Masterclass 'Hart voor mijzelf' is een geaccrediteerde bijscholing over de Acceptance and Commitment Therapy in combinatie met Zelfcompassie.

Wat is het doel van deze Masterclass?
In de Masterclass leer je:
* alle theoretische ins-en-outs van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
* wat zelfcompassie is, en hoe dit aansluit bij een ACT-traject;
* zelf ACT en zelfcompassie ervaren d.m.v. eigen casus en diverse praktijkgerichte oefeningen.

Na de Masterclass kun je:
* cliënten d.m.v. ACT en zelfcompassie-oefeningen begeleiden in hun 'worsteling';
* ACT en zelfcompassie toepassen in je eigen leven.

ACT en Evidence Based status
Acceptance and Commitment Therapy is evidence-based bevonden (vanaf juli 2010) voor (chronische) pijn, depressieve klachten en angst.

A = Accept, aanvaard je gedachten en gevoelens, en wees aanwezig
C = Choose, kies een door waarden geleide richting
T = Take action, onderneem actie.

ACT bestaat uit zes, met elkaar verbonden, kernprocessen:

 • Acceptatie: jezelf openstellen
 • Defusie: kijken naar je denken
 • Zelf-als-context: (zelf)bewustzijn
 • Hier en Nu: contact met het huidige moment
 • Waarden: weten wat er toe doet
 • Verbonden actie: doen wat nodig is.

Zelfcompassie
Psychologe en boeddhist Kristin Neff omschrijft zelfcompassie in drie punten:

 • Self-kindness: begripvol en vriendelijk zijn voor jezelf als je je tekort voelt schieten, als je een fout maakt of wanneer je lijdt.  Je negeert je gevoelens hierbij niet, maar je overlaadt je niet met zelfkritiek.
 • Common humanity: het lijkt soms dat jij de enige bent die het zo moeilijk heeft of dat alleen jij fouten maakt. Echter, alle mensen lijden wel eens in het leven. Iedereen is onvolmaakt, kwetsbaar en sterfelijk. Erken dat onvolkomenheden en leed een deel zijn van onze menselijke ervaring. Iets dat we allemaal op onze beurt meemaken in plaats van iets dat alleen jou overkomt.
 • Mindfulness: observeer je gevoelens en gedachten op een niet-veroordelende manier. Geef ze aandacht en ruimte, maar verlies je er niet in.

Voor wie is deze Masterclass?
Voor alle (minimaal) HBO-geschoolde zorgprofessionals, bijvoorbeeld:

 • Psychosociaal therapeuten
 • Counselors
 • Coaches
 • (Medisch) Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • GGZ-agogen
 • POHs-GGZ
 • Andere minimaal HBO-geschoolden.

Meer lezen over data, kosten en locatie

Hoe ziet de Masterclass eruit?
Aan de orde komen:

 • Wat is de Relational Frame Theory (RFT)
 • Diagnostiek en theorie Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • De zes ACT-componenten uitgediept
 • Metaforen per onderdeel met bijbehorende ACT-materialen
 • Oefeningen en opdrachten per onderdeel
 • Wat is zelfcompassie, incl. oefeningen
 • Casus-bespreking en praktijk-rollenspel.

Masterclass voor hulpverleners en studenten

Masterclass in de praktijkruimte Kenaustraat 8A te Haarlem

Masterclass voor jouw intervisiegroep

Masterclass in Haarlem. Locatie en data in overleg.

Masterclass voor jou en jouw collega's

Masterclass InCompany. Locatie en data in overleg.
Registratiepunten voor:   NFG