Praktijkgegevens | Tarieven | Vergoeding

Wie ben ik?
Ik ben Olga van den Hoff. Gediplomeerd en erkend Psychosociaal Counselor (HBO opleiding Psychologie & Communicatie SRNO), ACT-therapeut en trainer ACT & Zelfcompassie.

Geregistreerd NFG-therapeut (Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk);
Registertherapeut BCZ®;
Lid van ACBS (Association for Contextual Behavioral Science) en  ACBS Nederland (BeNe).

Als specialisatie gecertificeerd voor de Acceptance and Commitment Therapy (ACT-professional en trainer).
Extra geschoold in o.a. zelfcompassie; slaap en slaapproblemen; HSP (hoogsensitiviteit) volwassenen.

Het volgen van intervisie (intercollegiaal overleg) en supervisie (samen met supervisor beroepsmatig evalueren) is een vast onderdeel van mijn professioneel handelen.

Als hulpverlener aangesloten bij Stichting Aandacht voor Pesten.
Jarenlange ervaring als trainer in zorginstellingen.
Supportgever online geweest bij Stichting Emotionele Support (ES)  

Mijn drijfveer: altijd nieuwsgierig en geïntrigeerd geweest naar hoe het komt dat mensen doen wat ze doen en hoe ze dat doen. En, wat hebben ze nodig om het anders te kunnen doen als ze dit willen? Inmiddels hebben kennis, zelfinzicht en zelfcompassie mij de antwoorden gebracht, leidend tot een positieve ontwikkeling in mijn leven. Iets wat ik iedereen gun en waar ik, als psychosociaal counselor, je dan ook graag bij begeleid!

Praktijk in Office Hotel Zuid (1e etage, rolstoel-toegankelijk, lift aanwezig)
Fonteinlaan 5 (druk op bel 32 op bellentableau, rechts bij de ingangsdeuren)
2012 JG Haarlem

Gratis kort parkeren mogelijk langs de Dreef, achter het gebouw (bezoekers Officehotel) of langer bij restaurant La Place als u daar tevens iets nuttigt (vraag dan uitrijkaartje bij kassa).

Bushalte Dreef of Florapark op 5 minuten loopafstand. Parkeergarages [Provinciehuis Dreef] en [Houtplein] 5-10 minuten loopafstand.

Praktijkdagen en - tijden:
Maandag 9.30 uur - 18.30 uur
Dinsdag 11.00 uur - 20.00 uur
Woensdag 9.30 uur - 12.30 uur  en 16.00 uur - 20.00 uur
Donderdag 11.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag 9.30 uur - 18.30 uur.

Tarieven en vergoeding

Tarieven:
Een vrijblijvend individueel kennismakingsgesprek (75 minuten, eerste 20 minuten gratis) kost € 93,- (BTW-vrijgesteld).
Vervolggesprekken (50 minuten) kosten € 85,- (BTW-vrijgesteld).
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met partner (75 minuten, 2 pers., eerste 20 minuten gratis) kost € 125.

Op uw eigen verzoek een verslag schrijven voor de huisarts of een andere betrokkene kost € 40,- (BTW-vrijgesteld).
Een samenvatting/evaluatieverslag van het begeleidingstraject als naslagwerk kost € 25,- (BTW-vrijgesteld).

Deze tarieven zijn gebaseerd op de investering en tijd die nodig is voor het consult, inclusief voorbereiding en verslaglegging, en overige zaken zoals o.a. administratie en bijscholing.

U kunt met pin of contant betalen. Van den Hoff Counseling werkt met pinbetalingen via iZettle. Pinnen van het consult is zonder bijkomende kosten. Na afloop van het consult krijgt u een nota mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een (deel van een) psychosociaal consult uit een aanvullende pakket. Dit bedrag valt dan niet onder uw eigen risico en wordt direct vergoed. NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket.

Als u bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht, € 42,-. Bij 'no show' (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht, € 85,-.

Alle gesprekken zijn op basis van de Algemene voorwaarden.

Tarief voor werkgevers: op aanvraag.

Vergoeding counseling:
- Via de zorgverzekering:
De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk, en bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Bij een groot aantal zorgverzekeraars (zie overzicht vergoedingen 2019) komen counselingsgesprekken dan ook in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding, mits u aanvullend verzekerd bent (valt dan niet onder het eigen risico). NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket. Coaching en relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed (wel via de AOV van Movir/Elestia).

- Via een coulancebrief aan zorgverzekeraar:
Mocht uw verzekeringspolis een vergoeding uitsluiten, dan kunt u proberen via een coulanceaanvraag bij uw zorgverzekeraar alsnog de kosten (deels) vergoed te krijgen. Voorbeeld coulancebrief (opgesteld door beroepsvereniging NFG).

- Via de werkgever:
In het kader van ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om coaching/begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. U kunt hierover navraag doen bij uw werkgever of de betreffende instantie.

- Aftrekbare kosten belasting:
Mogelijk kunnen de kosten, onder de noemer van onvoorziene zorgkosten, aftrekbaar zijn van de belasting (vraag me gerust naar de voorwaarden hiervoor).

Beroepsvereniging:
Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk - registratienummer 8373.
Aangesloten bij Koepel Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ) - registratienummer 810499R.

De praktijk houdt zich aan de ethische code van de NFG en valt tevens onder het tuchtrecht en de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Voldoet aan klachtenreglement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Valt onder de geschillencommissie van de NFG via Quasir.

AGB-code praktijk: 90061647
AGB-code hulpverlener: 90102167

Naar Contact,  naar Nieuwsberichten, terug naar Gesprekken
Cliënt-ervaringen:
"De gesprekken met Olga hebben mij veel geholpen. Ik kwam met een specifieke hulpvraag en heb van Olga handvatten gekregen om hier beter mee om te gaan (niet alleen nu maar ook om later op terug te kunnen vallen). De oefeningen die we tijdens de gesprekken deden, waren heel zinvol en direct toepasbaar. Doordat ik de oefeningen op papier mee kreeg, kon ik deze later nog teruglezen, wat heel prettig was." (V, 27)

-

"Op een uitermate vriendelijke manier hebben de gesprekken mij inzicht gebracht, super! Olga is uitermate vriendelijk, de beste zachte dwang naar het juiste pad die er is." (M, 50)
-
"Olga is een fijne en kundige gesprekspartner. Voelt op het juiste moment aan wat je nodig hebt. De gesprekken waren eye-openers en fijn om te ervaren dat je niet moet, maar ook mag en/of wil." (M, 56)
-
"De gesprekken gaven mij inzicht in mijn situatie en worstelingen. De handvatten hielpen mij om mijn doelen te gaan bereiken. Dank Olga." (V, 53)
-
"Ik vond het alleen al fijn om met iemand over bepaalde onderwerpen te praten. De gesprekken zijn beter geweest dan ik had verwacht. Het contact met jou vond ik erg fijn en vriendelijk en hierdoor durfde ik alles te vertellen." (M, 25)
 -
"Ik heb Olga ervaren als een integer, deskundig en betrokken persoon, waarbij ik me veilig voelde. Zij creëerde de ruimte waarin ik er mocht zijn, zonder beoordeeld te worden." (V, 30)
-
"Je bent rustig, luistert goed en je terugkoppelingen waren verhelderend voor me. Fijne gesprekken gehad met je!" (V, 40)
  -
"Olga straalt rust en vertrouwen uit waarbij ik mij veilig voelde om mijn verhaal te vertellen. Met haar analytische en ook creatieve geest wist zij al snel de vinger op de 'zere' plek te leggen. Op integere wijze begeleidde ze naar nieuwe inzichten, daarbij mijn eigen tempo volgend."  (V, 53)
 
Werkveld over Olga:
"Met oprechte interesse en veel respect lukt het Olga om, op de voor haar zo kenmerkende, empathische wijze, onze supportvragers echt te bereiken. Uit haar gesprekken met onze supportvragers blijkt dat men zich wezenlijk gehoord voelt en vaak ook verlaten supportvragers de chat met een inzicht waarmee ze weer verder kunnen. (Stichting ES)"
-
"Olga ken ik als een empathische en kundige hulpverlener. Zij is iemand waarbij je je veilig voelt en bij wie je jezelf durft te zijn. Hierdoor neemt zij jou als het ware bij de hand en begeleidt je zo naar zelfinzicht waarmee jij weer verder kunt. (collega counselor)"
  © Van den Hoff Counseling | KvK 65900677 | 06-51373819 | info@vandenhoffcounseling.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer 
NFG             TCZ